top of page

Quines espècies viuen a la ciutat?

Properament afegirem més espècies

Cotorreta de pit gris - M monachus

Cotorreta de pit gris - M monachus

Falciot negre - Apus apus

Falciot negre - Apus apus

Oreneta cuablanca - Delichon urbicum

Oreneta cuablanca - Delichon urbicum

Pardal comú - Passer domesticus

Pardal comú - Passer domesticus

Xoriguer – Falco tinnunculus

Xoriguer – Falco tinnunculus

Colom roquer domèstic – Columba livi

Colom roquer domèstic – Columba livi

Gavià argentat - Larus michahellis

Gavià argentat - Larus michahellis

Bernat pescaire - Ardea cinerea

Bernat pescaire - Ardea cinerea

Falcó pelegrí – Falco peregrinus

Falcó pelegrí – Falco peregrinus

Rata comuna - Rattus norvegicus

Rata comuna - Rattus norvegicus

Rata negra - Rattus rattus

Rata negra - Rattus rattus

Ratolí domèstic - Mus musculus

Ratolí domèstic - Mus musculus

Ratolí mediterrani - Mus spretus

Ratolí mediterrani - Mus spretus

Ratolí de bosc - Apodemus sylvaticus

Ratolí de bosc - Apodemus sylvaticus

Musaranya comuna - Crocidura russula

Musaranya comuna - Crocidura russula

Musaranya etrusca - Suncus etruscus

Musaranya etrusca - Suncus etruscus

Conill - Oryctolagus cuniculus

Conill - Oryctolagus cuniculus

Eriçó fosc - Erinaceus europaeus

Eriçó fosc - Erinaceus europaeus

Porc senglar - Sus scrofa

Porc senglar - Sus scrofa

Esquirol - Sciurus vulgaris

Esquirol - Sciurus vulgaris

Pipistrel·la comuna - P pipistrellus

Pipistrel·la comuna - P pipistrellus

Pipistrel·la nana - P pygmaeus

Pipistrel·la nana - P pygmaeus

Ratpenat bru dels graners

Ratpenat bru dels graners

Ratpenat vores clares - P kuhlii

Ratpenat vores clares - P kuhlii

Ratpenat cuallarg - T teniotis

Ratpenat cuallarg - T teniotis

Tòtil - Alytes obstetricans

Tòtil - Alytes obstetricans

Reineta - Hyla meridionalis

Reineta - Hyla meridionalis

Granota verda - Pelophylax perezi

Granota verda - Pelophylax perezi

Dragó rosat - Hemidactylus turcicus

Dragó rosat - Hemidactylus turcicus

Dragó comú - Tarentola mauritanica

Dragó comú - Tarentola mauritanica

Sargantana comuna - P liolepis

Sargantana comuna - P liolepis

Sargantaner gros - P algirus

Sargantaner gros - P algirus

Vidriol - Anguis fragilis

Vidriol - Anguis fragilis

Serp blanca - Rhinechis scalaris

Serp blanca - Rhinechis scalaris

Serp d'aigua - Natrix maura

Serp d'aigua - Natrix maura

Serp verda - Malpolon monspessulanus

Serp verda - Malpolon monspessulanus

bottom of page